E-mail
Пароль

Забыли пароль?

E-mail
Пароль
Повторите пароль
Авто Онлайн торги Отзывы Принципы О нас Контакты Наш новый сайт

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Дана Угода Користувача (далі за текстом - Угода) укладається між особою (далі за текстом - Користувач), що використовує інтернет-сайт www.autostar.net.ua (далі за текстом - Сайт) і ФОП Набієв А. Х. (далі по тексту “АвтоСтар”), і, регулює всі види використання:

- Сайту, який є власністю “АвтоСтар”;

- послуг, які надаються “АвтоСтар” завдяки Сайту;

- будь-якої інформації, яка доступна і розміщена на Сайті;

- а також визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття “АвтоСтар” Персональних даних Користувача при використанні Користувачем Сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання даного Сайту дозволено тільки особам, які прийняли всі умови даної Угоди, розміщеного за адресою www.autostar.net.ua, та інші правила, передбачені на Сайті. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на Користувачів, які незареєстровані на Сайті, так і на Користувачів, які мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

1.2. Перед використанням Сайту Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами Угоди. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач автоматично надає свою згоду з умовами цієї Угоди.

1.3. Якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами Угоди (повністю або частково), то Користувачеві забороняється використовувати Сайт, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-які послуги, що надаються за допомогою Сайту і Користувач зобов'язаний покинути Сайт.

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди або не виконав інших умов для укладення подібних угод передбачених законодавством.

1.5. Використовуючи будь-яку частину Сайту та/або Послуги Користувач надає “АвтоСтар” право отримувати, зберігати, оброблювати, використовувати і розкривати Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди.

1.6. “АвтоСтар” не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних даних Користувача сторонніми підприємствами та організаціями, які не перебувають у власності або під керуванням “АвтоСтар”, та фізичними особами, які не є працівниками “АвтоСтар”, навіть якщо Користувач отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.7. Метою отримання, зберігання, обробки та використання Персональних даних Користувача є захист інтересів Користувача і “АвтоСтар”, а також надання Користувачу послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, поліпшення якості Сервісу покупки автомобілів “АвтоСтар” в цілому.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це “АвтоСтар” і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита та оплату адвокатських послуг).

2.2. Користувачу заборонено:

2.3. Відповідальність Користувача:

2.4. “АвтоСтар”:

2.5. Відповідальність “АвтоСтар”:

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. На Сайті поважається і захищається авторське право і пов'язані з ним особисті майнові та немайнові права. Використання авторського права без згоди автора допускається лише у встановленому законом порядку.

3.2. Дана Угода не надає Користувачу ніяких виключних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності “АвтоСтар” або третіх осіб, якщо це явним чином не вказано, і всі права на власність і на прибуток щодо такої власності залишаються винятково за та/або відповідним третьою особою.

3.3. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання та використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться у ній, не порушуватиме прав третіх осіб.

3.4. Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. У разі, якщо при використанні Сайту Користувачу будь-яким чином стала відома інформація щодо “АвтоСтар” та/або третіх осіб, яка згідно з законодавством України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію.

4.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, щодо якої Користувачем самостійно не передбачені обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

5. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

5.1. При створенні облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та інші дані. Після створення і використання Користувачем Облікового запису, “АвтоСтар” отримує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні ним Сайту.

5.2. При використанні Користувачем Сайту і послуг обладнання “АвтоСтар” автоматично зберігає, обробляє і використовує дані Користувача, які не відносяться до Персональним, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, а також статистична інформація про активність Користувача.

5.3. “АвтоСтар” має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, яка вказана в цій Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, міжнародним законодавством, або країни Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

5.4. “АвтоСтар” зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

5.5. Користувач дозволяє “АвтоСтар” дозволяти іншим компаніям, з якими “АвтоСтар” уклав відповідні угоди, отримувати, зберігати й обробляти дані Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваних цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

5.6. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами в НЕ зони технічний засобів зв'язку, підвладних “АвтоСтар”, “АвтоСтар” не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

5.7. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться в “АвтоСтар”. Для цього Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши його на контактну адресу “АвтоСтар”, вказану на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

5.8. Всі умови про використання персональних даних Користувача детально викладені на Сайті в розділі "Політика конфіденційності".

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. “АвтоСтар” має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на Сайті. У разі внесення до Угоди істотних змін, “АвтоСтар” додатково повідомить Користувача про ці зміни електронною поштою. Всі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт, Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

6.2. “АвтоСтар” не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

6.3. Користувач надає “АвтоСтар” право надсилати Користувачу повідомлення, які містять інформацію про Сайт, послуги “АвтоСтар” або інформацію рекламного характеру.

6.4. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якою частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

6.5. “АвтоСтар” не гарантує відповідність Сайту цілям Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження облікового запису Користувача та інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті.

6.6. “АвтоСтар” має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види і терміни дії послуг, які надаються в рамках Сайту.

6.7. “АвтоСтар” може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

6.8. До даної Угоди та відносин між “АвтоСтар” і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.